Faladoiros sobre decrecemento e economía social

Descrición da actividade:

Un sistema que prioriza as ganancias, os valores económicos e as empresas, sen ter en conta as persoas, compre mudalo.

Nestes faladoiros coñeceremos outras alternativas ao modelo económico actual xunto a propostas prácticas para mudar os nosos hábitos de consumo. Afondaremos no decrecemento e achegaremonos a idea dunha redución do crecemento económico que na realidade soamente beneficia a uns poucos.

Actividade integrada na xornada de Contraconsumo (Romaría Verde)

  • Datas:30 de Setembro
  • Horario:de 16 a 18 horas
  • Lugar:zona mesas cubertas (ver mapa)
  • Claves:Romaría Verde

Outras actividades: